duminică, 27 octombrie 2013

Proiect internaţional de colaborare educaţională Children Enjoy Festivals
Scurtă descriere
      Proiectul  Children Enjoy Festivals, care a primit Certificatul Naţional de Calitate-Etwinning Quality Label-derulat în perioada octombrie 2009-iunie 2010, a beneficiat de participarea a 37 de parteneri din 13 ţări:
România, Turcia, Ungaria, Grecia, Spania, Italia, Franţa, Portugalia, Bulgaria,
Estonia, Lituania, Polonia,Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.
Obiectivul principal al proiectului a fost acela de a motiva copiii:
să-şi dezvolte abilităţile de comunicare;
să ştie mai mult şi mai bine despre cultura şi tradiţiile europene;
să utilizeze aceleaşi tehnici de lucru,să desfăşoare aceleaşi activităţi,chiar dacă   limba si ţările sunt diferite;
să facă schimb de informaţii relevante cu privire la festivalurile din ţările lor;
să cunoască copiii din alte ţări printr-un limbaj comun al festivalurilor, evenimentelor relevante;
să folosească acelaşi mod de a învăţa despre activităţile desfăşurate în alte ţări;
să răspundă activ la provocările puse la dispoziţie de cadrele didactice;
     să pătrundă în diversitatea culturală europenă;
să preţuiască diversitatea;
să folosească  în învăţare  experienţe diferite.
      Acest proiect a oferit un număr considerabil de oportunităţi de a învăţa,de a arăta celorlalţi ceea ce facem pentru a deveni performanţi.Copiii ne-au inspirat în acţiune,ne-au determinat să observăm talente,pasiuni care au devenit realitate. Proiectul a facilitat un mijloc comun de comunicare,de conexiune între modele culturale,punând în relaţie de egalitate moduri de gândire şi coduri expresive diferite,accentuând valori care au integrat şcolile noastre într-o reală relaţie de înfrăţire la nivel european.Cunoştinţele copiilor despre spaţiul multicultural european s-au îmbogăţit,au învăţat să respecte propriile valori culturale,dar şi ale altor naţiuni,lucrând cu mult entuziasm.
2.Inovarea pedagogică şi creativitatea
       Demersurile specifice derulării proiectului s-au bazat pe ideea potrivit căreia interculturalismul implică înţelegerea,aprecierea şi valorizarea culturii proprii la care se adaugă respectul bazat pe o informare autentică şi pe construirea curiozităţii faţă de cultura celuilalt.Pot afirma că activităţile desfăşurate au constituit un real câştig pentru noi mai mult ca oricând.Demersurile proiectului  au facilitat transferul competenţelor interculturale dincolo de zidurile instituţiei. Numai printr-o sinergie a resurselor spaţiului educaţional,ale comunităţii şi ale organizaţiilor locale şi internaţionale,am putut determina construcţia la copii a unei perspective de înţelegere a lumii şi a diversităţii culturale în acord cu valorile filozofiei umaniste.A abilita copiii în a aborda autonom,flexibil şi eficient realitatea interculturală contemporană,iată care este piatra de încercare a educaţiei interculturale.Copiii au  devenit mai deschişi şi mai interesaţi unii faţă de ceilalţi,manifestându-şi permanent mirarea şi surpriza,încercând să surprindă ineditul lumii înconjurătoare.Au căpătat mai mult respect faţă de sine şi faţă de celălat,au învăţat să respecte partenerii culturali,formându-şi competenţe aşa încât să poată să comunica în alte limbi.Au fost mai motivaţi de feed-back-ul pozitiv al activităţilor lor.Au învăţat să se folosească de un limbaj specific cultural în descrierea propriilor activităţi,în prezentarea unor teme şi aspecte specifice culturii româneşti,împărtăşindu-şi reciproc,cu partenerii de dialog,informaţii.Am constatat  o schimbare în relaţia biunivocă educator-educat,copiii putând să facă alegeri şi să hotărască cât,cum,când se implică,în funcţie de posibilităţile individuale,obişnuindu-se cu o varietate de modalităţi de acţiune.Copiii au înţeles că interculturalitatea este înainte de orice respectul diferenţelor.Noi suntem  garanţii acestor rigori ale spiritului care veghează asupra diferenţelor, pentru a învăţa, a cunoaşte şi a înţelege ceea ce ne leagă,ceea ce ne face asemănători,ceea ce ne apropie.Voi sărbătoriţi într-un fel, la noi e diferit! Suntem diferiţi,dar nu înseamnă că unul este mai bun decât celălalt,cu toţii avem un potenţial valoric egal.Toţi avem o cultură asemănătoare,dar în acelaşi timp şi culturi diferite. Acestea ţin de religiile noastre, de grupul nostru etnic, de valorile politice, sociale, de familiile noastre.Unica posibilitate ca oamenii să devină solidari este recunoaşterea şi estimarea acestor diferenţe şi similitudini.Copiii au conştientizat ce se întâmplă în viaţa lor şi au învăţat să-şi împărtăşească experienţele cu ceilalţi.  Deci, ei vor avea o imagine reală despre viaţa celorlalţi.Copiii au  avut şansa să cunoască stiluri de viaţă diferite de al lor.Această experienţă îi va ajuta să fie deschişi comunicării,să gândească global,să tolereze culturi diferite de cea a lor,să înţeleagă alte tipuri de personalităţi.
     Tehnologiile TIC au fost folosite ca un instrument pentru a organiza idei,pentru a căuta informaţii actuale prin intermediul internetului.Fiecare partener a făcut un salt uriaş înainte de-a lungul desfăşurării proiectului,prin creşterea gradului de utilizare TIC, prin competenţele dobândite de către profesori,prin construirea unei baze de date cu cu multe informaţii,prin îmbunătăţirea infrastructurii TIC,precum şi prin valoarea adăugată de profesorii care au căpătat experienţă utilizând TIC.  Tehnologiile TIC au fost folosite ca un instrument pentru a organiza idei,pentru a căuta informaţii actuale prin intermediul internetului.
Scopuri generale:
-creşterea pregătirii TIC printr-o abordare pas cu pas;
-dezvoltarea strategiilor didactice bazate pe TIC şi compararea lor;
-redefinirea rolului profesorului în mediul TIC;
-mărirea numărului de profesori care folosesc TIC;
-îmbunătăţirea cunoştinţelor şi deprinderilor profesorilor prin pregătire profesională;
-evaluarea valorii adăugate a TIC -împărtăşirea bunelor practici;
Scopuri concrete ale utilizării tehnologiilor IT:
prelucrare /editare text (Microsoft Word);
prezentări (Microsoft PowerPoint, Slade);
Internet;
soft-uri pentru editare de imagini (Vimeo);
dezvoltarea unei infrastructuri IT adecvate:Audio conference,e-mail,MP3,Video conference,un blog,pentru informări asupra activităţilor şi rezultatelor proiectului, un forum,pentru discuţii,facilităţi de încărcare fişiere,pentru integrarea materialelor adiţionale precum  şi documente, prezentări şi fişiere audio-video, un chat, pentru comunicare în timp real.
     Prezentările finale şi parţiale  realizate au fost stocate pe suport digital şi vizionate cu ajutorul videoproiectorului în cadrul unor intâlniri de lucru cu colegii,şedinţe cu părinţii,reprezentanţi ai factorilor de decizii.Limba engleză a fost limba de comunicare a proiectului.S-a comunicat prin intermediul unei platforme virtuale TwinSpace care a fost un instrument foarte util.Mesajele schimbate pe parcursul derulării proiectului au permis luarea de decizii la nivel de proiect sau de echipă într-un timp foarte scurt.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu